Bli Medlem i NYSS

Inträdesavgift
Senior 1000 kr
Junior from 15år 500 kr
– under 15år Ingen avgift
Medlemsavgift
Senior 550 kr
Junior 350 kr
Familjemedlem* 200 kr

* Minst en i familjen måste ha seniormedlemskap.

Fyll i din medlemsansökan här.

Läs mer om segelsällskapet i vår välkomstfolder som skickas till nya medlemmar eller ladda hem den i PDF format här.