Bli Medlem i NYSS

Inträdesavgift
Senior 1000 kr
Junior från 14 år till och med året du fyller 19 år 500 kr
– under 14 år Ingen avgift
Medlemsavgift
Senior 600 kr
Junior 350 kr
Stödmedlem 200 kr

Fyll i din medlemsansökan här.

Läs mer om segelsällskapet i vår välkomstfolder som skickas till nya medlemmar eller ladda hem den i PDF format här.