Broken – En liten historik

1957

Vår första klubbholme var Tobaksholmen. Tobaksholmen var bebyggd med klubbhus och bryggor men hade dåliga hamnar. På årsmötet föreslogs att hamnmöjligheterna skulle förbättras. Men det visade sig bli både kostsamt och svårt. Ett förslag väcktes då av Bengt Gustavsson att sällskapet skulle försöka få arrendera Broken, som ägdes av familjen Palme på Ånga (ja, det är den Palme). Att flytta ifrån Tobaksholmen till Broken var ett mycket svårt beslut som för lång tid strödde split och söndring i sällskapet. Men den 1/7 1957 tecknades ett arrendekontrakt på 10 år. Kontraktet hade en passus om förköpsrätt om ön blev till salu.

1958

Bildades Brokens Vänner, från början en stödförening för klubbhusbygget. Brokens Vänner har under åren stöttat Broken ekonomiskt.

1962

Lyckades sällskapet förvärva Broken till ett pris av 65 000 kr.

1963

Det första huset som uppfördes på Broken var Hurran. Den stod tidigare vid östra hamnsidan inne i Nyköping och var hamnarbetarnas rastlokal. Samma år borrades brunnen. Av finansiella skäl byggdes det sedan ingenting på Broken förrän

1967

Uppfördes toaletter och redskapsboden i Östra viken .

1968

Klubbhusbygget kom igång i oktober.

1970

Klubbhuset stod fullt färdigt den 3/6 då det invigdes. 5400 timmar hade medlemmarna lagt ner på bygget.

1976

Ön fick el från fastlandet och dieselaggregatet, vårt eget elverk, avvecklades. Det fanns i det gröna huset som idag används som torkbod.

1982

Pontonbryggan tillverkades av medlemmar på varvet i Spelhagen och drogs ut till Broken. Under utbogseringen var det långbord med sill och brännvin dukat för dem som byggt pontonerna.

1984

Strandbryggorna in från pontonbryggan byggs. Östra hamnen rymmer nu ca 140 båtar som har egen bryggplats. Sedan följde en förvaltningstid fram till

1991

Bastun byggs, nuvarande bastubygge förgicks av ett havererat bastuprojekt som aldrig kom längre än att material fraktades ut till ön för att sedan sakta ruttna ner.

1995-97

Fasta belysningsstolpar sätts upp. Arbetet utfördes av Bertil och Jan-Gunnar Forslund i stort sett ensamma.

2004

Efter en längre period av förvaltning uppfördes en mulltoaanläggning på berget ovanför de gamla toaletterna. Anläggningen har istort sett fungerat bra förutom ett par haverier som troligtvis beror på att kem-toaletter tömts i.

2005

Bryggan längst in i Östra viken byggs.

2008

El dras ut på bryggorna i Östra viken.

2011-13

Klubbhuset målas om utvändigt och dansbanan/altanen får ny trall.

2014

Bastun totalrenoveras. Nu finns två separata omklädningsrum och bastubadarna kan blicka ut över Örsbaken.