Var ligger Broken

Hamnen på Brokens östra sida har positionen:

58° 42’67” N
17° 14’30” E

För båtar med mer än ett djupgående på 1,8 meter rekommenderar vi att man väljer att komma in söderifrån.

Den prickade infarten från farleden har gröna prickar om styrbord och röda om babord när man går in mot Broken.

På pontonbryggan är det inte tillåtet att sidförtöja.

Hamnavgiften är 160 kr och det finns tillgång till el för 40 kr.

Tidig morgon på Broken