Servicehuset

Uthyrning av Servicehuset

Alla medlemmar har möjlighet att hyra servicehuset för privata ändamål. Kostnaden är 1000 kronor som sätts in på bankgiro 753-5305 innan uthyrningen. Bokning sker på kalendern som finns i servicehuset.

Medlem som bokar lokalen är också ansvarig och skall själv närvara vid uthyrningen. Läs mer om ordningsregler kring servicehuset här

Grinden vid mastkranen får inte lämnas öppen. Tänk på brandfaran. Öppen eld, marschaller eller liknande är inte tillåtet.

Städning och bortforsling av sopor skall naturligtvis ske efter utnyttjandet och skall vara utfört senast kl 12.00 dagen efter uthyrningen..

Servicehuset 31 dec 2011

Servicehuset 2011-12-31

Servicehuset 2009-11-16

Servicehuset 2009-11-16