Styrelsen

  Magnus Leivik
ordförande
ordf@nyss.nu
070-875 52 22
  Oskar K
vice ordförande
viceordf@nyss.nu
 
  Göran Jonsson
kassör/ekonomiansvarig
kassor@nyss.nu
070-375 28 03
Per Sandberg
sekreterare/eskaderchef/Utbildning
sekr@nyss.nu
076-895 83 39
Johan Bark
Ledamot ungdom
ungdom@nyss.nu
070-510 89 81
Moa Andersson
Ungdomsansvarig
ungdom2@nyss.nu
070-526 75 29
Henrik Landqvist
Brokenförvaltare
broken@nyss.nu
073-418 06 48
  Håkan Jonsson
Varvsförvaltare
varvet@nyss.nu
070-54 39 989
  Niklas Landin
klubbmästare
klubbmast@nyss.nu
073-765 64 03
Lars Lindqvist Lars Lindqvist
webbansvarig
info@nyss.nu
070-551 00 36
  NYSS Kansli
Box 250
SE-611 26 Nyköping
kansli@nyss.nu
 
  NYSS Org nr: 819000-1894