Styrelsen

  Magnus Leivik
ordförande
ordf@nyss.nu
070-875 52 22
  Oskar K
vice ordförande
viceordf@nyss.nu
 
  Karl-Inge Forslund
kassör/ekonomiansvarig
kassor@nyss.nu
070-6721095
Per Sandberg
sekreterare
sekr@nyss.nu
076-895 83 39
  Daniel Ekstrand
Eskaderchef/Utbildning
eskader@nyss.nu
070-485 26 73
Moa Andersson
Ungdomsansvarig
ungdom@nyss.nu
070-526 75 29
Henrik Landqvist
Brokenförvaltare
broken@nyss.nu
073-418 06 48
  Richard Heuberger
Varvsförvaltare
varvet@nyss.nu
070-271 70 01
  Jocke Sandström
klubbmästare
klubbmast@nyss.nu
070-496 57 05
Lars Lindqvist Lars Lindqvist
webbansvarig
info@nyss.nu
070-551 00 36
  NYSS Kansli
Box 250
SE-611 26 Nyköping
kansli@nyss.nu
 
  NYSS Org nr: 819000-1894