Styrelsen

Karl-Inge Forslund
ordförande
ordf@nyss.nu
0155 – 12 06 36
070 – 672 10 95
Henric Lundblad
vice ordförande
viceordf@nyss.nu
0155 – 21 59 91
070 – 573 17 39
Göran Jonsson
kassör/ekonomiansvarig
kassor@nyss.nu
070 – 375 28 03
Per Sandberg
sekreterare/eskader
sekr@nyss.nu
076 – 895 83 39
moa Moa Andersson
ungdomsansvarig
ungdom2@nyss.nu
070 – 526 75 29
Johan Bark 2015 Johan Bark
ledamot ungdom
ungdom@nyss.nu
070 – 510 89 81
Anders Karlsson Anders Karlsson
brokenförvaltare
broken@nyss.nu
070 – 561 40 61
Mattias Åkerblom
varvsförvaltare
varvet@nyss.nu
0155 – 21 40 25
073 – 074 11 91
Kevin Walker 2015 Kevin Walker
klubbmästare
klubbmast@nyss.nu
070 – 268 52 33
Lars Lindqvist Lars Lindqvist
webbansvarig
info@nyss.nu
070 – 551 00 36
NYSS Kansli
Box 250
SE-611 26 Nyköping
kansli@nyss.nu
NYSS Org nr: 819000-1894