Styrelsen

  Magnus Leivik
ordförande
ordf@nyss.nu
070 – 875 52 22
Henric Lundblad
vice ordförande
viceordf@nyss.nu
0155 – 21 59 91
070 – 573 17 39
  Göran Jonsson
kassör/ekonomiansvarig
kassor@nyss.nu
070 – 375 28 03
Per Sandberg
sekreterare/eskaderchef/Utbildning
sekr@nyss.nu
076 – 895 83 39
Johan Bark
ungdomsansvarig
ungdom2@nyss.nu
070 – 510 89 81
Moa Andersson
ledamot ungdom
ungdom@nyss.nu
070 – 526 7529
Janne Strand
brokenförvaltare
broken@nyss.nu
070 – xxx xx xx
Mattias Åkerblom
varvsförvaltare
varvet@nyss.nu
0155 – 21 40 25
073 – 074 11 91
  Niklas Landin
klubbmästare
klubbmast@nyss.nu
073-76 56 403
Lars Lindqvist Lars Lindqvist
webbansvarig
info@nyss.nu
070 – 551 00 36
  NYSS Kansli
Box 250
SE-611 26 Nyköping
kansli@nyss.nu
 
  NYSS Org nr: 819000-1894