Varvet

Nyköpings Segelsällskap bedriver varvsverksamhet för sina medlemmar vid den egna varvsanläggningen i Spelhagen ca. 2 km från centrum.

På det inhägnade varvsområdet kan medlemmarna vinterförvara sina båtar på uteplatser eller i hall.
I vissa fall kan båtar stå kvar över sommaren

Upptagning och Sjösättning görs med klubbens egen Slamkrypare (9 ton). Mastkran finns på området liksom sommarvatten och el.

Till höstens upptagningstider

Kontaktperson
Varvsförvaltare: Torbjörn Karreskog kommer att från och med idag fram till årsmötet vara tillförordnad varvsförvaltare. 
tele nr 070-300 33 08. mail till Torbjörn:
torbjorn.karreskog@gmail.com
varvet@nyss.nu

Gamla slipen grävs upp för att göra plats för den nya i betong