Varvet

Nyköpings Segelsällskap bedriver varvsverksamhet för sina medlemmar vid den egna varvsanläggningen i Spelhagen ca. 2 km från centrum.

På det inhägnade varvsområdet kan medlemmarna vinterförvara sina båtar på uteplatser eller i hall.
I vissa fall kan båtar stå kvar över sommaren

Upptagning och Sjösättning görs med klubbens egen Slamkrypare (9 ton). Mastkran finns på området liksom sommarvatten och el.

Till vårens sjösättningstider

gKontaktperson
Varvsförvaltare: Mattias Åkerblom
0155 – 21 40 25
varvet@nyss.nu

Gamla slipen grävs upp för att göra plats för den nya i betong