Ansvar

  • Medlem som förvarar båt på Sällskapets varvsanläggning är skyldig att ha gällande försäkring som täcker sjösättning och upptagning samt ansvar mot tredje man.
  • Varje båtägare skall själv närvara eller av honom utsedd person som är ansvarig vid uppdragning resp. sjösättning. Båtägaren har själv fullt ansvar vid uppdragning resp. sjösättning och det är båtägarens försäkring som gäller vid ev. skador.
  • Varje båtägare har själv fullt ansvar för att båten är säkert stöttad för vintern och vid ev. skador som kan uppstå under vinterförvaring gäller båtägarens försäkring. I de fall där våra slipfogdar anser att stöttningen är undermålig ställs inte båten av utan sjösätts igen.
  • Att båten ställts av på land innebär inte att varvet godkänt stöttningen, det är fortfarande båtägarens ansvar. Täckningen på båtar som ligger utomhus får inte vara fäst i bockar, stöttor eller båt.