Regler

JanneÖvergripande är Sällskapets Stadgar. Sedan finns det en del som olika organ har beslutat som t ex;

Vid stranden från mastkranen till sjösättningsrampen får man ligga i 2 dygn efter sjösättning eller vid servicearbeten. Behöver ni längre tid så kontakta varvsförvaltaren.

Sist upp först i. I klartext, se till så din båt inte ligger så den blockerar för dem som vill sjösätta tidigt.

Om olyckan ändå är framme, då får man flytta och det kostar. Före 15/5 betalar den båtägare som är blockerad flytten. Efter 15/5 betalar den båtägare som blockerar flytten.

Om det är kö till mastkranen ska båtägarna upprätta turordningslista. Vid kö får man inte trimma in riggen i mastkranen. När masten står ska båten flyttas.

Det är båtägaren som avgör hur lång tid han eller hon behöver i kranen. Det är helt oacceptabelt att be någon skynda på, har man bråttom hjälper man till.