Säkerhet

Undvik att arbeta ensam på varvet.

Om du ändå arbetar ensam, ta kontakt med andra som finns på varvet och titta till varandra. Finns det ingen mer än du på varvet, håll kontakt med någon som vet var du är och som kan sakna dig om något händer.

Använd bra stegar och ställningar. En bra stege kostar mindre än en ankarlina.

Andvänd skyddsutrustning som behövs för arbetet du ska göra.

BRANDSÄKERHET

Ta reda på var du har närmaste brandsläckare – i din båt samt utanför denna. Brandfarliga vätskor: får inte förvaras i båten eller i anslutning till denna.

Gasoltuber: får inte förvaras i båten , eller på varvet
Båtens batterier: skall vara bortkopplade från elsystemet .

Elektriska element: får inte andvändas utom vid arbeten som kräver värme och då skall inkopplingen godkännas av varvsförvaltaren.

Heta arbeten får endast utföras av den som har certifikat för heta arbeten eller har motsvarande kunskap. Varvets brandskyddsansvarige är Håkan Briheim.

Linolja och trassel (bomullstrasor m.m.) innebär en potentiell brandrisk. Lämna aldrig trassel och trasor som varit i kontakt med linolja eller andra oxiderande oljor kvar i båten eller i anslutning till båten.

Elektrisk utrustning: all el-materiel t.ex. belysning och el-verktyg skall vara skyddsjordade om så krävs. Och i felfritt skick .

BRANDSÄKERHET – HALLAR

Vid vistelse i hall skall du alltid se till att porten framför din båt är osäkrad och står på glänt.

Om hallen i händelse av en brand skall kunna utrymmas snabbt och effektivt är det viktig att du noga memorerar den väg du kan ta dig ut från hallen så snabbt som möjligt.

Har du frågor eller synpunkter vad som gäller angående brandsäkerheten på NYSS varv – kontakta varvsförvaltaren eller den brandskyddsansvarige.