Author Archives: Varvet

Nycklar till varvet

Tidigare kunde medlemmar köpa en nyckel till gånggrindarna, men nu har vi bytt till ett nytt system där man får en personlig ”tagg” istället. Medlemmar kan använda taggen för att komma in i servicehuset och genom grindarna. Taggen kostar 270 … Läs vidare

Historik

Att gemensamt ordna med slip och uppläggningsplats har länge varit en tung uppgift för sällskapet. Vårt första varv låg vid Gamla svängbron och togs i bruk 1918. Anläggningen blev ganska snart för trång och man ansökte om ny mark hos … Läs vidare

Funktionärer på varvet

Slipfogdar Håkan Briheim 070-528 36 05 Brandskyddsansvarig Sten-Åke Andersson 070-622 27 43 Håkan Jonsson 070-54 39 989 Mattias Åkerblom 073-074 11 91 Bengt Dahlquist 073-402 28 29 Torbjörn Karreskog 070-300 33 08 Av slipfogdarna kan du få hjälp med att: … Läs vidare

Fakta varvet

Sällskapet disponerar marken i Spelhagen med tomträtt. På varvet vinterförvaras 270 båtar varav 120 i hallar. På området finns mastkran för lyft upp till 150 kg. Upptagning och sjösättning sker med slamkrypare. (Max 9000 kg i bästa fall, skrovform avgör, … Läs vidare

Varvsavgifter

Båtuppläggningsplats i hall 187 kr/m²*) Båtuppläggningsplats ute 157 kr/m²*) Båtupptagning och sjösättning utanför varvet 1700 kr Båtupptagning för egen transport utanför varvsområdet 1150kr Registeravgift 300 kr Slipupptagning för tvätt mm 600 kr Sommaravgift 50% av ordinarie avgift år 1, år … Läs vidare

Reparation av Slammis

Från torsdag kväll 19/8 och ca två veckor frammåt kommer Slammis att stå för reparation. Under den tiden så kan vi inte ta upp båtar. Varvet