Inbjudan till föredrag, OXSS klubbhus I Östersviken den 6/3 2016

Hej seglingsvänner!
Vi OXSS har bjudit in Tobias Törnebohm för att berätta om sin segling till Svalbard, efter vårt årsmöte söndag den 6 mars kl 18 i vårat klubbhus i Östersviken. Vi låter gärna fler komma för att lyssna till detta om Ni vill. Vi tänkte ta en liten avgift 20 kr för att delvis täcka kostnaderna. Bifogar Tobias egen beskrivning av föredraget som Ni gärna får använda.
Välkomna /Janne för OXSS.

Föredrag Arktisk feber_2