Kallelse till årsmötet 2021

”Kallelse till årsmöte 2021

Alla medlemmar är välkomna till årsmöte för Nyköpings Segelsällskap!

17 maj 2021 kl 19:00

I första hand sker årsmötet fysiskt, under förutsättning att corona-pandemin så tillåter (verkar i dagsläget inte sannolikt). I andra hand sker årsmötet digitalt. Mer information om detta publiceras här på hemsidan ungefär en vecka före mötet.

Alla medlemmar är välkomna att inkomma med förslag, så kallade motioner, senast 17 april. Skicka till ordf@nyss.nu.

Vi söker dig som är intresserad av uppdrag i föreningen. Vänligen kontakta sammankallande i valberedningen Stefan Hultman på epost info@kab-mottagningen.se

Varmt välkommen!