Viktig information från Varvsförvaltaren

Info om att använda el på varvet!
Det är inte tillåtet att ha ström permanent inkopplad i båten på varvet till laddning, uppvärmning, avfuktare, frostvakt etc. Ström får endast användas när båten är under uppsikt.

Håkan Jonsson, varvsförvaltare.