Brokens Vänner

Föreningen Brokens Vänner bildades 1958, och var från början en stöd-förening inom NySS till klubbhusbygget. Föreningen har under åren stöttat Broken ekonomiskt vid ett flertal tillfällen, vilket NySS haft stor glädje av.

Vår klubbholme står som vanligt rustad för att ta emot medlemmar och gästande båtar, men kräver också stort underhåll och investeringar. Vill man ge ett extra stöd till Broken, kan det ske genom bidrag till Brokens Vänner. Eftersom det är en stödförening för Broken, går alla pengar som kommer in i föreningen oavkortat till Broken. Under årens lopp har Brokens Vänner lämnat bidrag till ett antal investeringar på Broken. 2008 var det för att finansiera el på bryggorna, och senast gick pengarna till en hjärtstartare.

Vill ni vara med och stötta Brokens Vänner? Vi är mycket tacksamma om ni sätter in ett valfritt belopp på BG 5648-5949 till Brokens Vänner. Kom ihåg att pengarna går oavkortat till Broken.

Det kommer framöver att krävas ett stort investeringsbehov för att hålla klubbholmen i det skick vi vill. Vi är därför tacksamma om vi via Brokens Vänner kan få extra ekonomiska bidrag.

Nyköping 2012
Styrelsen i Nyköpings Segelsällskap