- Var ligger Broken
- Liten historik
- Brokens Vänner
- Klubbhuset
- Historik
- Fakta varvet
- Ansvar
- Regler
- Säkerhet
- Sjösättning/Upptagning
- Funktionärer på varvet
- Uppställning på land
- Nycklar och tillträde
- Avgifter
- Sophantering
- Mastkran
- Stadgar
- Årsmötesprotokoll
- Andra mötesprotokoll
- Sök medlemskap
- Resultat
- Brokenläger
- NYSS Jollebas
- Kappsegling
- Policies
- Seglarskola
- Seglarkalendern
- Våra Seglare
- Våra Tränare
- Seglingsträning

Facebook

NYSS Kansli
Box 250
SE-611 26 Nyköping
kansli@nyss.nu

NYSS Org nr:
819000-1894

Bankgiro nr:
753-5305

Arkiv: Nyheter i Nyköpings Segelsällskap

Sommarparkering

Även i sommar så erbjuder vi parkering för medlemmar på varvsområdet från 12/6 till 13/9. Om ni vill nyttja parkeringen så sätt snarast in 200 kr på bankgiro 753-5305, ange namn, medlemsnummer och parkering. Ni får då tillträde till körgrinden … Läs vidare

INFORMATION OM CORONA

Styrelsen vill informera om vilka åtgärder som vidtas med anledning av Corona: Till att börja med vilar ett personligt ansvar på envar att följa allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och tvätta händer m.m, vilket gäller inom alla våra verksamheter. … Läs vidare

Viktig information från Varvsförvaltaren

Info om att använda el på varvet!Det är inte tillåtet att ha ström permanent inkopplad i båten på varvet till laddning, uppvärmning, avfuktare, frostvakt etc. Ström får endast användas när båten är under uppsikt. Håkan Jonsson, varvsförvaltare.

Inbjudan till föreläsning av Patrick Forsgren hos OXSS

Här hittar ni inbjudan till föreläsningen

Ny finns sjösättningstiderna för våren 2020 uppdaterade under varvet

Du hittar länken här

Nu finns årsmötesprotokollet på hemsidan

Du hittar det även här

Information inför årsmötet

Här finner ni stadgar Här finner ni dagordning Och här hittar ni valberedningens förslag Förslag till nya avgifter för 2020 hittar ni här Välkomna till årsmötet

Viktig information om årsfesten!

Här hittar du ett förtydligande om årsfesten.

KALLELSE TILL NYSS ÅRSMÖTE 19 november kl 19:00 Servicehuset

Alla medlemmar är varmt välkomna! Motioner skickas till ordf@nyss.nu senast den 5 november. Nominera gärna till förtroendeuppdrag genom att kontakta valberedningens ordförande Karl-Inge Forslund på karlingef@hotmail.se Har du frågor får du gärna kontakta ordförande Magnus Leivik på 0708-755 222. Välkommen!

Information från Varvsförvaltaren

De som tidigare har haft sin båt på varvet och har sålt sin båt eller flyttat den till ett annat ställe måste ta reda på sina vaggor, pallningsvirke och presenningar.Med vänlig hälsning, Håkan J