- Var ligger Broken
- Liten historik
- Brokens Vänner
- Klubbhuset
- Historik
- Fakta varvet
- Ansvar
- Regler
- Säkerhet
- Sjösättning/Upptagning
- Funktionärer på varvet
- Uppställning på land
- Nycklar och tillträde
- Avgifter
- Sophantering
- Mastkran
- Stadgar
- Årsmötesprotokoll
- Andra mötesprotokoll
- Sök medlemskap
- Resultat
- Brokenläger
- NYSS Jollebas
- Kappsegling
- Policies
- Seglarskola
- Seglarkalendern
- Våra Seglare
- Våra Tränare
- Seglingsträning

Facebook

NYSS Kansli
Box 250
SE-611 26 Nyköping
kansli@nyss.nu

NYSS Org nr:
819000-1894

Bankgiro nr:
753-5305

Arkiv: Nyheter i Nyköpings Segelsällskap

NYSS 130års Jubileumsfest!

Nyköpings segelsällskap firar 130 år med en fin fest på slottet den 9/11 2019. Mer information hittar ni här

Resultat från familjekappseglingen 2019-08-10

Här hittar ni resultat från familjekappseglingen 2019-08-10

Familjekappsegling och kräftskiva på Broken 2019

Här hittar ni inbjudan till familjekappseglingen och kräftskiva på Broken

Höstens upptagningstider

Här finner ni höstens upptagningstider

Förslag på möblering av klubbhusets uteplats på Broken

Hej, Jag har satt ihop ett förslag på beskrivning till möblering av bord och bänkar vid klubbstugans uteplats på Broken. Pappersutskrift sätts upp på en av väggarna intill verandadörren vid tillfälle. Se bifogad pdf-fil Ha en bra dag! /Mari

Resultat från Nepparpokalen i Nyköping

Här hittar ni slutresultat från Nepparpokalen.

Video från Neptunkryssarpokalen tune up race

Här hittar ni videon

Viktig information från varvsförvaltaren

Håkan Jonsson efterfrågar vilka som har nycklar till grinden, containern och till garaget där slamkryparen står. Var vänlig och kontakta Håkan på tele nr 070-54 39 989 eller e-mail varvet@nyss.nu och tala om vilka nycklar ni innehar.

Sommarparkering på NYSS varvet från 17/6-25/8

Sommarparkering på varvet. Kostnad 200kr som ska sättas in på Sällskapets bankgiro 753-5305 i god tid innan och märkas tydligt med namn och sommarparkering. Sommararkering är tillgänglig från 17/6 till 25/8 //Håkan

Båtens dag den 5/6 2019

Sörmlandskretsen och Gästhamn Nyköping inbjuder alla till Båtens dag 5 juniMer info här: Ann Mari – info-ansvarig i Sörmlandskretsen