Årets första sjösättning

I dag gjordes årets första sjösättning och det var som vanligt Håkan Briheim som var först i sjön. Glädjande är att vi nu har kunnat prova att slamkryparen fungerar även i sjön utan några problem.

Årets ordinarie sjösättningar börjar den 12:e april och slutar den 7:e juni vilket ni kan se på https://www.nyss.nu/varvet/sjosattning/