Årsmöte den 13/11

Onsdagen den 13/11 kl 19.00 har NySS årsmöte i servicehuset vid varvet.

Dagordning enligt stadgarna och ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/10.