Båtbottentvätt och Latrintömning

Nyköpings kommun säger Välkommen till båtbottentvätten

Fredagen den 7 juni öppnade båtbottentvätten intill macken vid Västra Skeppsbron.

Under juni månad sköter Tekniska divisionens hamnpersonal tvätten. Båtägare bokar då tvätten via Kommunservice på telefonnummer 0155-24 88 00. De bokningsbara tiderna är tisdagar och fredagar klockan 13.30, 14, 14.30 och 15.

– De tiderna tror vi motsvarar efterfrågan så här i början av säsongen, säger Johan Rubin, driftchef på Tekniska divisionens gatuenhet.

Det kostar 300 kronor att tvätta sin båt i tvätten, oavsett storlek på båt. I juli och augusti är det ägaren till sjömacken som ska sköta båtbottentvätten och då kommer de bokningsbara tiderna att utökas.

bottentvatt

Tvätten skrubbar rent båtens skrov med hjälp av två stora borstar och det tar cirka 20 minuter. Genom att tvätta båten kan båtägare avstå från att använda bottenfärger och på så sätt gynna vattenmiljön.

Intill båtbottentvätten ligger också en latrintömmare. Den är tillgänglig dygnet runt, den är gratis att använda och behöver inte bokas.

Vid användning av båtbottentvätten

Av miljöskäl får de båtar som ska köras i tvätten inte vara målade samma säsong, helst inte alls. Det finns också vissa riktlinjer för de båtar som ska tvättas.

Följande gäller för motorbåtar som ska tvättas i båtbottentvätten:

 • Båtens längd får inte vara större än tolv meter.
 • Båtens bredd får inte vara större än fyra meter.
 • Motorbåten får inte ha två eller fler propelleraxlar eller drev under skrovet. OBS det gäller ej drev och propellrar bakom akterspegeln.
 • Båten får inte heller ha andra föremål under skrovet som sticker ut mer än 15 centimeter och som inte sitter längs båtens centrumlinje (exempelvis loggar, ekolod).

Följande gäller för segelbåtar som ska tvättas i båtbottentvätten:

 • Båten får inte vara långkölad eller ha en köl som går djupare än 2,2 meter.
 • Kölfenan får inte vara längre än 1,5 meter i djupled.
 • Båtens köl/kölfena får inte vara försedd med följande formationer:
  • Bulb bredare än 45 centimeter
  • Vingar (Vingköl)
  • Övrigt som är mer än 45 centimeter brett
  • Något som är nästan helt platt bak-/framtill och mer än 30 centimeter brett.
  • Mer än en köl/fenköl samt utanför båtens centrumlinje (exempelvis katamaran, slagköl).

Övrig information om serviceanläggningen i Nyköpings Hamn

Båtbottentvätten ligger på sydvästra kajen intill bensinmacken för båtar. Båtbottentvätten manövrers med fjärrkontroll av en operatör. Tvätten skrubbar rent båtens skrov med hjälp av två stora borstar, det tar cirka 20 minuter. Det kostar 300 kronor att tvätta sin båt i tvätten, oavsett storlek på båt.

I hamnen finns också två latrintömmare för toalettavfall från fritidsbåtar. Den ena ligger intill båtbottentvätten öppen dygnet runt. Den andra ligger vid sydöstra kajen och är främst avsedd för större båtar.

Om du som båtägare tömmer ditt toalettavfall på någon av stationerna bidrar du till att minska belastningen på Östersjön.

Intill båtbottentvätten och latrintömmaren finns också en återvinningsstation för avfallssortering. Tillsammans bildar de tre en serviceanläggning. Den är en följd av EU:s vattendirektiv som innebär att till år 2015 ska allt yt- och grundvatten vara av god kvalitet i Europa. Länsstyrelsen i Södermanland har delfinansierat anläggningen genom det så kallade LOVA-bidraget.