Båtens dag den 5/6 2019

Sörmlandskretsen och Gästhamn Nyköping inbjuder alla till Båtens dag 5 juni
Mer info här:

Ann Mari – info-ansvarig i Sörmlandskretsen