Begränsad framkomlighet i Spelhagen

Arbetet med att höja Spelhagsvägen 0.50 – 1,00 m har startat och det kommer att innebära vissa problem med tillgängligheten av småbåtshamnen i Spelhagen. Även parkeringarna kommer att bli begränsade.

För NySS varvsområden så kommer parkeringen vid mastkranen att stängas av under byggperioden. Däremot kommer under hela perioden varvet vara tillgängligt via Munkvraksvägen.

För tillgängligheten av småbåtshamnen kommer vägen via västra hamnsidan att öppnas tillfälligt för att man skall kunna nå grusparkeringen vid hamnbodarna. Däremot kommer det att bli problem att nå de inre bryggorna med bil under byggperioden. Gång- och cykelvägarna kommer att vara öppna under hela perioden