Betalning med OCR nummer

Fr.o.m. utskicket av årets fakturor på medlemsavgifter kommer vi att övergå till betalningar med OCR nummer till NySS Bankgiro (753-5305). Fakturanumret kommer att vara OCR-numret, vilket ska anges på inbetalningen. Betalningar utan angivande av OCR kommer inte att kunna göras. Frågor angående detta kan ställas till kassören eller till kansliet.

Hälsn. kassören