En gammal ordförande har gått bort

Under en tid hade vi en ordförande vid namn Bengt Åsblom. Denne man avled 4 januari 2013, 89 år gammal i Göteborg. NySS har honom att tacka för mycket när det gäller köpet av Broken. Hans vältalighet var värdefull när Palme på Ånga skulle bearbetas. Det var ju inte småpengar det handlade om 1962. Det var ”65 000 kr” som betalades för Broken.

Det var Bengt Åsblom och vår gamla hedersordförande Bengt Gustafson som också är avliden som var drivande för insamlingen av pengarna via Brokens Vänner. Finansieringen skedde framför allt via medlemslån och lotter som såldes utanför läroverket varje lördag för att få in brokenkapitalet.