Ett stort tack!

till våra sponsorer, som gjorde det möjligt för NYSS att köpa 10 nya Optimistjollar 2015

Optimist Sponsorer 2015