Föreläsningskvällar i Olrogsalen på Culturum, Segla jorden runt och Under vattnet i Östersjön

Hej Båtvänner i Sörmland

Nu är det höst och vintertid. Nästan alla våra båtar ligger på land. Då är det dags att umgås på land.

SXK Sörmlandskretsen arrangerar två föreläsningskvällar i Olrogsalen i Culturum i Nyköping i november.
Vi vill att så många som möjligt kan lyssna och bjuder härmed in medlemmarna i båtklubbarna längs Sörmlandskusten.
Här finner du information om Segling jorden runt.

Ann Mari W info-ansvarig i Sörmlandskretsen