Hjärtstartare till Broken

Nu har det inköpts en hjärtstartare till Broken. Den finns placerad tillsammans med brandsprutaren i östra viken och är tillgänglig för alla om olyckan är framme. Den har finansierats med frivilliga medel som inkommit till Brokens Vänner vilket vi är mycket tacksamma för.

HeartSine PDU 400 är den första i en ny generation självinstruerande hjärtstartare som alla kan lära sig använda, den är vägledande via ljud och symboler. Lätt att använda – två knappar, självinstruerande.