Inbjudan till Nyss Årsmöte 2018

Årsmötet kommer att äga rum den 20 november kl 19:00 i servicehuset. Motioner ska skickas till ordf@nyss.nu senast den 6/11. Mer information kommer på hemsidan nyss.nu

Valberedningen tar gärna emot nomineringar till de olika förtroendeuppdragen. Maila Karl-Inge Forslund på karlingef@hotmail.se

Välkommen!