Inbjudan till Södermanlands seglarförbunds  seglardag med årsmöte den 25 november.

Välkomna till Södermanlands seglar förbunds  seglar dag med årsmöte den 25 november.

Sprid denna inbjudan i klubbarna så hoppas vi att vi får en fantastisk seglardag. Alla medlemmar är välkomna.

Inbjudan

Stefan Maxe

Sekreterare