Info från Veteranbåtsföreningen

Seglarvänner,

Här kommer en hälsning och en info-fil om vår verksamhet.

Kort bakgrund: Föreningen stiftades 1973 på initiativ av SSF, SXK och SBU, men har från start arbetat helt självständigt. Vårt formella namn, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, speglar bara en del av vår verksamhet. Därför kallar vi oss numera för Veteranbåtsföreningen.

I PDF filen kan du läsa allt om vad vi gör. Du kommer att upptäcka att vi är väldigt aktiva, att vi agerar på bred front, och att vi gör en hel del nytta. Vår uppgift är att bevara det svenska båtarvet, och vi gör det under mottot värna, vårda, visa.

Veteranbåtsföreningen har 2 200 medlemmar och växer. Vi arbetar nu med målsättningen att på några års sikt fördubbla den siffran. Vi ser detta som viktigt och fullt möjligt – men bara om vi lyckas sprida vårt budskap.

Vi är övertygade om att väldigt många sympatiserar med vår ambition att bevara och framhäva det svenska båtarvet. Och faktum är att  också de tidiga plastbåtarna nu faller inom ramen för ”veteranbåtar” (vilket gör att vi i allt högre grad kommer att uppmärksamma pionjärerna i plast i vår tidning Veteranbåten). Om allt detta kan du läsa i PDF filen.

Vi vill betona att Veteranbåtsföreningen är allt igenom ideell. Vår ambition att växa är inget självändamål; bara med fler medlemmar kan vi göra ännu mer nytta. Genom att informera om vår verksamhet – och visa att vi existerar, vilket långt ifrån alla vet! – kan vi vinna sympati och intresse för Sveriges rika båtarv.

Med det stödet stärks Veteranbåtsföreningen i arbetet med att värna, vårda, visa våra åldrande klenoder. Medlemskap kostar bara 250 kr/år, då ingår fem nr av vår fina tidning Veteranbåten.

Med vänlig hälsning,

Bengt Jörnstedt / i styrelsen för Veteranbåtsföreningen/MSF       bengt@segling.nakterhuset.se