Info om Gasol

På förekommen anledning vill vi informera om följande:

Gasol är normalt ett säkert och bra bränsle för spisen/ugnen.

Det kan dock vara svårt att få till bra installationer i äldre båtar.

Nyare båtar byggda fr.o.m juli 1996 måste ha ett speciellt utrymme för gasolflaskan och det utrymmet måste ha sin öppning utåt. På äldre båtar så sitter oftast gasolflaskan ”inne i båten”.

På äldre båtar så ska en riktig installation se ut så här:
http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Teknik/Batparmen_08_gasol.pdf

En SBU-Säkerhetsbesiktning kostar 300-400 kr och då går man igenom gasol, och eventuella läckagerisker vid kranar/vattenslangar m.m.

Många båtägare är inte medvetna om att de kanske har ett ”riskfyllt gasolsystem”.

Stefan Kindeborg (0736-62 21 33) har bidragit med ovanstående information, han och Per Gustavsson (0709-42 25 41) är båda besiktningsmän och kan hjälpa till om man vill besiktiga sitt gasolsystem.