Information inför årsmötet den 17 maj 2021

Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet den 17 maj 2021 kl 19.00.

Mötet kommer att genomföras digitalt. För att kunna delta behöver du anmäla dig senast den 16 maj till ordf@nyss.nu så får du en länk. Har du några frågor är du välkommen att ringa ordförande Magnus Leivik på 0708-755222

Här hittar du styrelsens tre propositioner

1. Förslag om avgifter

2. Förslag om upprustning av bryggan på Broken

3. Förslag om investering i el-system på varvet

Det har inkommit en motion

1. Förslag om sänkt inträdesavgift

Varmt välkommen!

Proposition Elsystem

Proposition Broken

Proposition Avgifter

Motion om inträdesavgift

Budget 2020-21

Årsredovisning 2020