Information om årsmötet

Tyvärr kan vi ännu inte genomföra årsmötet pga pandemin. Styrelsen diskuterar möjligheten att genomföra det digitalt, men vill samtidigt att alla ska kunna delta på lika villkor och föredrar därför ett fysiskt möte. Just nu väljer vi därför att skjuta på årsmötet tills vidare, men beslutet kan komma att ändras. Den medlem som vill ta del av årsredovisningen är välkommen att kontakta föreningens kassör Karl-Inge Forslund på kassor@nyss.nu.

Jag vill passa på att tacka alla medlemmar för ett fantastiskt verksamhetsår i denna svåra tid!

Magnus Leivik
ordförande