INFORMATION OM CORONA

Styrelsen vill informera om vilka åtgärder som vidtas med anledning av Corona:

Till att börja med vilar ett personligt ansvar på envar att följa allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och tvätta händer m.m, vilket gäller inom alla våra verksamheter.

På Broken gäller att dusch och bastu kommer att hållas stängda tills vidare. Motivet till detta är att en öppethållning skulle kräva högre krav på städning än vad vi kan klara av. Av motsvarande skäl kommer duschar i Servicehuset på varvet och på Jollemarinan också att hållas stängda. 

När det gäller förtöjning vid bryggorna och socialt umgänge på Broken så påminner vi om personligt ansvar. Toaletterna kommer att hållas öppna, även om det medför ökad städning. Motivet är att alternativet bedöms vara sämre. Var och en påminns om att tvätta händerna noga, och vi strävar efter att kunna tillhandahålla handsprit. Om situationen på Broken påkallar kan styrelsen återkomma med närmare rekommendationer längre fram.

Klubbhuset kommer att hållas öppet, men styrelsen påminner om personligt ansvar och att inte samlas för många på liten yta. Av det skälet är det inte möjligt att genomföra traditionsenlig Midsommarfest – vilket vi beklagar. Styrelsen återkommer med information längre fram om Kräftskivan kan genomföras som planerat eller inte.

Varken Klubbhuset eller Servicehuset kommer vara möjligt att hyra tills vidare, eftersom det också skulle krävas mer omfattande städning än vad vi kan ombesörja.