Information om den nya sjösättningsrampen

Efter många turer så är det nu klart när arbetet med att anlägga den nya rampen startar.
Leverans av samtliga betongelement under v. 10, Calle muddrare börjar sitt arbete under v. 11 och beräknar vara klar med rampen sista Mars.

Med vänlig hälsning
Rampgruppen