Information om nya mastkranen

Lite information om av och påmastning från Stimtecs manual.
ANVÄNDNING
-Använd kranen i dagsljus
-Max vind 12 m/s vid användning.
-Positionera lasten rakt under kranen
-Max lyftkapacitet är 500 kg.

Påmastning
-Båten placeras masten så att krokpunkten ligger rakt under kroken. Kroka fast så högt som möjligt i masten, aldrig under tyngdpunkten! Lyft försiktigt tills masten hänger vertikalt (mastfoten placeras med fördel på en rullplatta).
-Flytta båten tills den ligger rakt under masten.
-Sänk masten försiktigt.
-Fäst mastfoten och alla vant.
-Slaka wiren.
-Flytta båten mot mastkranen så att ni når att kroka loss.
-Klättra upp i toppen och montera vindex etc.

Avmastning (vänstervriden mastkran)
-Placera båten längs kajen med masten till vänster om kranen (sett från land). Stäven skall peka mot Arnö.
-Stroppa så högt som möjligt i masten, aldrig nedanför tyngdpunkten!
-Positionera båten så att ni får masten rakt under kroken
-Försäkra er om att alla infästningar (vant och mastfotsbeslag) är lösgjorda innan ni lyfter!
Börja veva försiktigt och kontrollera att masten släpper från alla infästningar i båten.
OBS! Lyft alltid masten centrerat rakt under kroken så att ni inte lyfter lasten snett
-Vinscha upp masten en bit över båten.
-Dra in mastfoten över land och placera den på en rullplatta på kajen.
-Sänk därefter lasten försiktigt, samtidigt som ni drar rullplattan inåt land på kajen. Sänk tills ni kan kroka av.