Information till alla medlemmar i Nyköpings Segelsällskap

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att anskaffa en ny sublift (slamkrypare) för upptagning och sjösättning av båtarna vid varvet i Spelhagen. Frågan har diskuterats under en längre tid och den nuvarande maskinen är cirka 20 år gammal och motsvarar inte längre våra behov.

Styrelsen har med hjälp av varvsförvaltare och slipfogdar haft ett öga på begagnatmarknaden och kan konstatera att det mycket sällan kommer ut bättre begagnade subliftar på marknaden som skulle vara ett fullgott alternativ för Sällskapet. Därför har styrelsen beslutat om att beställa en ny maskin till ett pris om c:a 2,4 miljoner kr. Samtidigt har beslut fattats om att avyttra befintliga maskiner.

Inköpspriset är högre än vad som tidigare diskuterats, däremot strider det inte mot årsmötets beslut. En ny maskin behöver emellertid inte ha en högre årskostnad än en begagnad, naturligtvis beroende på vilket pris som då eventuellt skulle ha varit aktuellt.

Med köpet följer också garantier (24 månader) och utbildning på plats för maskinförarna. Men framförallt kan vi vara säkra, inte bara på leverans i närtid, utan också på att vi får de funktioner som vi efterfrågar. Den maskin som nu beställs har funktioner som väsentligt förbättrar både arbetsmiljö och säkerhet utöver att den har lägre driftkostnader lång tid framöver.

Sammantaget är vi väldigt glada att ha landat ner i ett konkret beslut som vi tror och hoppas kommer vara till stor nytt för Sällskapet under lång tid framöver.

Magnus Leivik, ordförande