Intresserad av att öka din kunskap inom navigation och VHF-radio

Nu finns möjlighet att öka din kunskap inom navigation och radio genom NySS. Vi kommer att kunna erbjuda utbildning inom förarbevis, kustskeppare och SRC under vintern enligt NFB utbildningskrav.

Kursledare kommer att vara Stefan Palmgren som är ledare inom Jollesektionen och har ett långt förflutet som sjöofficer i flottan. Stefan har genomfört navigationsutbildning för ungdomar i NySS och Södermanlands Sjövärnskår ett antal år.

Detta är en fråga om det finns något intresse hos NySS medlemmar att öka sin kunskap inom navigation och VHF-radio             läs mer på bifogade inbjudan