Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Nyköpings segelsällskap kallas till årsmöte den 21 november kl 19 i Servicehuset, Spelhagen. Motioner ska tillsändas styrelsen senast 20 oktober. Varmt välkomna!