Kallelse till årsmöte 2021 uppdaterad

Alla medlemmar är välkomna till årsmöte för Nyköpings Segelsällskap!

Ny lokal: Årsmötet kommer hållas i Restaurangskolan istället för i Servicehuset. Det ligger tvärs över gatan från gamla mastkranen. Välkommen

22 november 2021 kl 19:00 i Restaurangskolan

Dagordning

Budget

Årsredovisning

Alla medlemmar är välkomna att inkomma med förslag, så kallade motioner, senast 22 oktober. Skicka till ordf@nyss.nu. Propositioner och motioner 2021 hittar ni här

Alla är också varmt välkomna att nominera personer till de förtroendeuppdrag som finns i föreningen. Kontakta valberedningens ordförande, Stefan Hultman, på epost info@kab-mottagningen.se

Varmt välkommen!