KALLELSE TILL NYSS ÅRSMÖTE 19 november kl 19:00 Servicehuset

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Motioner skickas till ordf@nyss.nu senast den 5 november.

Nominera gärna till förtroendeuppdrag genom att kontakta valberedningens ordförande Karl-Inge Forslund på karlingef@hotmail.se

Har du frågor får du gärna kontakta ordförande Magnus Leivik på 0708-755 222.

Välkommen!