Nu är det ’tagg’ som gäller

Tidigare kunde medlemmar köpa en nyckel till gånggrindarna, men nu har vi bytt till ett nytt system där man får en personlig ”tagg” istället.

Medlemmar kan använda taggen för att komma in i servicehuset och genom grindarna. Taggen kostar 250 kr. De som inte hämtade ut sin tagg under övergångsperioden (oktober) får den genom att sätta in 270 kronor (250 + 20) på bankgiro 753-5305. Ange ert medlemsnummer och ‘Tagg’ så sänder vi ut den per post.

För att öppna kör grindar får man kontakta någon funktionär på varvet. Båtar kan bara ställas in eller hämtas på ordinarie sjösättningsdagar eller efter överenskommelse med funktionär.

Uppdatering den 29 april 2014: Nu har även körgrinden fått nytt låssystem. Styrelsen har beslutat att tillåta parkering på varvsområdet när man är ute på sjön under perioden 15 juni till 1 september till en kostnad av 200 kronor. Sätt in ytterligare 200 kronor på bankgiro 753-5305 före 15/6 så kommer er tagg att ge tillträde även till körgrinden under den perioden.