Nu finns årsmötesprotokollet på hemsidan

Du hittar det även här