Ny sjösättningsramp och mastkran

Vid NySS årsmöte 2016 beslutades att vi skulle investera i ny sjösättningsramp och en ny mastkran under 2017.

Vi fick göra en anmälan till Länsstyrelsen om arbetet med rampen och de krävde då att mark- och bottenprover skulle tas. Det är genomfört och provsvaren är inlämnade till Länsstyrelsen för beslut. Handläggningstiden beräknas till 8-12 veckor och de har nu haft 8 veckor på sig för beslut. Eftersom vi fortfarande saknar besked om vi kan gå vidare, kan det innebära att vi får svårt att hinna bli klara till våren. Redan nu kan vi se att den gamla mastkranen måste användas i vår men vår förhoppning är att rampen kan bytas ut innan sjösättningen och att den brygga som mastkranen skall placeras på kan vara på plats till i vår. Fn arbetar vi med ett förslag på mastkran enligt bilden men med placering på en pontonbrygga.

Mastkran sidaRamp förslag o brygga