Nya styrelsemedlemmar

Vid gårdagens årsmöte i NySS invaldes Johan Bark och Kevin Walker som nya styrelseledamöter i NySS styrelse.

Johan efterträdde Magnus Larsson som Ledamot för ungdom och Kevin ersätter Karin Stenberg som klubbmästare. Vidare omvaldes Karl-Inge Forslund som ordförande och Göran Jonsson som kassör.

Ansvarig webbredaktör kommer Lars Lindqvist att vara. Han ersätter Maria Lindberg men ingår inte i styrelsen i fortsättningen.