Nyköpings Kommun ändrar sig inte om båtbottentvätt

Kommunstyrelsen har drivit igenom ett beslut om en flytande båtbottentvätt med hänvisning till miljöskäl utan dialog med båtklubbarna. Denna tanke är givetvis god, men det anmärkningsvärda är att kommunen inte tog sig tid att överhuvudtaget utvärdera andra, dessutom miljömässigt bättre alternativ.

Båtklubbarna i Nyköping vill verka för en aktiv och levande hamnverksamhet med de miljömässigt bästa lösningarna. Vi tycker inte att denna flytande båtbottentvätt är en bra lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Vi har i och med detta ställningstagande försökt få tillstånd en dialog med Nyköpings kommun, men man ville överhuvudtaget inte ha någon dialog med NySS eller övriga båtklubbar i Nyköping. Kommunen står fast vid sitt beslut om att anlägga en flytande båtbottentvätt med borstar i strömmande vatten i Nyköpings hamn.

NySS kommer naturligtvis att verka för att de omprövar beslutet och att vi får till en dialog med ett för båtägarna i Nyköping bästa alternativet.