Nyköpings Segelsällskaps Vår-Cup 2013

Inbjudan till Nyköpings Segelsällskaps vår-Cup 2013-05-22 och 2013-05-29

Bana: Tävlingen kommer att genomföras på kryss-länsbanor på mellanfjärden enligt nedanstående skiss och seglas: Start – kryss – rundning märke 1 – läns – gate, rundning märke 2A eller 2B – kryss – rundning märke 1 – läns – mål.

Vår Cup Bana

Banans längd anpassas så att den seglade tiden blir ca 45 minuter.

Klasser: Entyp vid tre eller fler båtar samt SRS. Fördelning av startgrupper i förhållande till antalet deltagande båtar. Gemensam start för två eller flera klasser kan förekomma.

Regler: Kappseglingsreglerna 2013-2016.

Villkor för deltagande: Gällande ansvarsförsäkring för deltagande båt. Allt deltagande sker på egen risk, Nyköpings segelsällskap tar inget ansvar för eventuella person- eller sakskador.

Tider: Två kappseglingar är planerade per kväll med första start kl.18.00.

Seglarmöte och seglingsföreskrifter: kl 17.00 respektive seglingsdag vid Nyköpings Segelsällskaps varv

Anmälan och upplysning: Magnus Gustafsson 0722-504029, seglarna.gustafsson@yahoo.se

Övrigt: Prisutdelning efter sista seglingen 2013-05-29

VÄLKOMNA TILL NYKÖPINGS SEGELSÄLLSKAPS VÅR-CUP 2013