Pokalsegling: 28/8 och 4/9

Inbjudan till Pokalsegling med klubbmästerskap i entyp
2013-08-28 och 2013-09-04

Bana: Tävlingen kommer att genomföras på kryss‐länsbanor på Mellanfjärden enligt nedanstående skiss och seglas: Start – kryss – rundning märke 1 – läns – gate, rundning märke 2A eller 2B – kryss – rundning märke 1 – läns – mål.

Pokalseglinga bana

Banans längd anpassas så att den seglade tiden blir ca 45 minuter.

Klasser: Klubbmästerskap för Rival 22 och andra entypsklasser vid tre eller fler båtar samt Pokalsegling enligt SRS. Fördelning av startgrupper i förhållande till antalet deltagande båtar. Gemensam start för två eller flera klasser kan förekomma.

Regler: Kappseglingsreglerna 2013-2016, klassregler och gällande seglingsföreskrifter.

Villkor för deltagande: Medlemskap i Nyköpings segelsällskap vid KM (minst en person ombord) samt gällande ansvarsförsäkring för deltagande båt. Allt deltagande sker på egen risk, Nyköpings segelsällskap tar inget ansvar för eventuella person‐ eller sakskador.

Tider: Två kappseglingar är planerade per kväll med första start kl.18.00.

Seglarmöte och seglingsföreskrifter: kl 17.00 respektive seglingsdag vid NySS varv

Anmälan och upplysning: Magnus Gustafsson 0722‐504029, seglarna.gustafsson@yahoo.se

Övrigt: Prisutdelning efter sista seglingen 2013-09-04

VÄLKOMNA TILL POKALSEGLING 2013