Pokalsegling: 29 aug och 5 sep

Inbjudan till Pokalsegling kölbåt för Nyköpings Segelsällskap 2012‐08‐29
och 2012‐09‐05.

Bana: Tävlingen kommer att genomföras på kryss‐länsbanor på Mellanfjärden enligt
nedanstående skiss och seglas: Start – kryss – rundning märke 1 – läns – gate, rundning
märke 2A eller 2B – kryss – rundning märke 1 – läns – mål.

Pokalseglinga bana

Banans längd anpassas så att den seglade tiden blir ca 45 minuter.

Klasser: Entyp vid tre eller fler båtar t.ex M30, M22, H‐båt och Rival 22 samt LYS/SRS.
Fördelning av startgrupper i förhållande till antalet deltagande båtar. Gemensam start för
två eller flera klasser kan förekomma.

Regler: Kappseglingsreglerna 2009‐2012. Avdrag med 0,03 på LYS/SRS‐tal för deltagande
utan spinnaker.

Villkor för deltagande: Medlemskap i Nyköpings segelsällskap (minst en person ombord)
samt gällande ansvarsförsäkring för deltagande båt. Allt deltagande sker på egen risk,
Nyköpings segelsällskap tar inget ansvar för eventuella person‐ eller sakskador.

Tider: Två kappseglingar är planerade per kväll med första start kl.18.00.

Seglarmöte och seglingsföreskrifter: kl 17.00 respektive seglingsdag vid NySS varv

Anmälan och upplysning: Magnus Gustafsson 0722‐504029, seglarna.gustafsson@yahoo.se

Övrigt: Prisutdelning efter sista seglingen 2012‐09‐05

VÄLKOMNA TILL POKALSEGLING 2012